Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert

Jun 27, 2019

Hva er "hypen" med 5G-nettet? Hva kan vi bruke det til og hvilke konsekvenser har det for deg og meg?


Jun 14, 2019

I Accenture Norge er vi mer enn 1000 konsulenter. Hva gjør alle disse menneskene? Hva gjør egentlig en konsulent? I denne episoden blir du kjent med 4 av våre konsulenter, hva de jobber med og hvordan livet som konsulent er.