Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert

Aug 30, 2019

How can AI and new technology enhance and empower mental wellbeing across the Nordics? Learn more about Deptective, the winner of our Nordic HumAInity Innovation Challenge, and how they are using AI to combat depression. In this episode we speak with Suheng Shi, co-founder of Deptective, and Per Österman, Managing...


Aug 30, 2019

"Alle" snakker om kunstig intelligens. Men hva er det egentlig? Hvordan kan vi bruke det og hvilke konsekvenser har det for samfunnet og ikke minst for deg som enkeltperson? Vi gir deg en grunnleggende forståelse av kunstig intelligens og hvor vi finner det i vår hverdag. Episodens gjester er Michael...


Aug 18, 2019

I denne episoden lærer du om fremtidens bank- og finansbransje - både for privatpersoner og bedrifter. Episodens gjester er Christoffer Hærnes, CDO i Sbanken og Victoria Terjesen, leder for Fintech i Accenture. https://www.accenture.com/fi-en/insights/banking/opening-minds-open-banking-nordic-consumer-study