Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert

Dec 18, 2019

Har bærekraftbegrepet mistet sin betydning? Hva er egentlig bærekraftig utvikling og hvordan skal næringslivet ta sin del av ansvaret? Episodens gjester er Christine Spiten, gründer og miljøaktivist og Øyvind Ofstad, leder for bærekraft i Accenture.