Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert

Mar 2, 2020

Hvorfor skal vi bry oss om mangfold? Og er det nødvendigvis slik at mangfold gir bedre økonomiske resultater? Få svaret på disse spørsmålene og bli bedre kjent med Isabelle Ringnes, grunnlegger av Equality Check og Lene Krog, konsulent og leder av Accentures kvinnenettverk.