Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert

Apr 3, 2020

Hvilke teknologitrender preger de neste tre årene? Hva skal vi med teknologitrender, og hvordan forholder vi oss til dem? I denne episoden får Simen og Truls besøk av vår egen teknologiekspert, Trygve Halvorsen, for å dekrypetere vår teknologivisjon fra 2020. Les rapporten...