Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert

Oct 18, 2021

Utviklingsteam har blitt mer autonome og sikkerhet har blitt av en del av hele utviklingsløpet, så hvordan utvikler man egentlig programvare på en sikker måte? Og hvordan går man fram? Vi inviterte Pejman Heibø-Bagheri, sikkerhetsleder i Norsk Helsenett og Oddbjørn Heimdal, leder for applikasjonssikkerhet i...


Oct 1, 2021

Hva er samspillet mellom sky og kunstig intelligens? Vår maskinlæringsekspert Martin Gran er endelig tilbake for å forklare hvordan disse to teknologiene henger sammen, tilgjengelige maskinlæringsverktøy i skyen og økonomiske vurderinger.