Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert

Dec 7, 2021

Hva gjør man dersom man skal bygge en IT-organisasjon fra scratch? Birte Sundt, CFO og IT-ansvarlig i Northern Lights deler, sammen med vår egen virksomhetsarkitekt Steinar Lindtvedt, erfaringer og lærdom fra å starte med blanke ark.