Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert

Dec 15, 2022

Hvilken verdi kan CRM-systemet Salesforce gi virksomheter i form av bedre kundeinnsikt? Og hva skal til for å lykkes med implementeringen? I denne episoden ser vi nærmere på hvordan Telia bruker Salesforce for å skape bedre kundeopplevelser ved å samle data på vers av organisasjonen. Takk til episodens gjester,...


Nov 25, 2022

Hvilke utfordringer truer livet i havet, og hvordan kan data være løsningen for å snu den negative utviklingen? Hva er egentlig konsekvensene hvis vi ikke gjør noe? I denne episoden har vi besøk av Mogens Mathiesen, prosjektansvarlig for Ocean Data Platform i HUB Ocean og Amalie Espeland, teknologirådgiver i...


Oct 13, 2022

Hvordan kan etisk hacking brukes som et viktig verktøy innen sikkerhetstesting, og hvordan fungerer det i praksis? Hva er risikoen for virksomheter hvis de ikke setter IT-sikkerhet på agendaen? Episodens gjester er Torgeir Fladby, IT Security Architect i KLP og Sanna Diana Tomrén, Cloud Security Lead i Accenture Norge.


Aug 31, 2022

Hvordan fungerer menneskesentrert designmetodikk og hva er egentlig forskjellen på å jobbe menneskesentrert og kundesentrert? I denne episoden har vi besøk av konseptutvikler David Lager fra Tine og leder for design i Accenture, Adele Heger, som deler sine erfaringer fra å jobbe menneskesentrert med innovasjon.


May 27, 2022

Hva skal til for å lykkes med implementeringen av ERP-systemet SAP? Finnes det en riktig måte å gjøre det på, hvordan måler man gevinstene, og hva bør selskaper tenke på når de skal oppgradere eller migrere til SAP? Takk til episodens eksperter Anette Borge, leder for Digital Supply Chain i Orkla og Christer...