Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert

Aug 31, 2022

Hvordan fungerer menneskesentrert designmetodikk og hva er egentlig forskjellen på å jobbe menneskesentrert og kundesentrert? I denne episoden har vi besøk av konseptutvikler David Lager fra Tine og leder for design i Accenture, Adele Heger, som deler sine erfaringer fra å jobbe menneskesentrert med innovasjon.