Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert

Oct 13, 2022

Hvordan kan etisk hacking brukes som et viktig verktøy innen sikkerhetstesting, og hvordan fungerer det i praksis? Hva er risikoen for virksomheter hvis de ikke setter IT-sikkerhet på agendaen? Episodens gjester er Torgeir Fladby, IT Security Architect i KLP og Sanna Diana Tomrén, Cloud Security Lead i Accenture Norge.