Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert

Nov 25, 2022

Hvilke utfordringer truer livet i havet, og hvordan kan data være løsningen for å snu den negative utviklingen? Hva er egentlig konsekvensene hvis vi ikke gjør noe? I denne episoden har vi besøk av Mogens Mathiesen, prosjektansvarlig for Ocean Data Platform i HUB Ocean og Amalie Espeland, teknologirådgiver i...