Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert


Oct 17, 2019

I denne episoden dekrypterer vi hvilke muligheter du har som student hos oss i Accenture. Du får høre mer om de tre studentprogrammene våre og noen nyttige tips til hvordan du kan søke på dem. Sjekk ut mer om dine muligheter på accenture.no/student