Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert


Jul 9, 2021

Olje og gass, bygg og anlegg, klesprodusenter og kommuner! Digitale tvillinger har kommet for å bli. Men hva er det, og hvordan kan teknologien brukes i forskjellige industrier? Takk til Andreas Amundsen, koordinator for digital tvilling i Ålesund kommune og vår egen ekspert Martin Tran.