Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert


Oct 29, 2019

Kreativitet som en egenskap blir stadig viktigere i næringslivet. Hvordan kan kreative metoder hjelpe deg løse problemer? Hvordan skal man skape rom for kreativtet i en organisasjon, og kan kreativitet læres? Episodens gjester er Carl Gustav Bjørnqvist, foreleser på Høyskolen Kristiana, og Christin Staubo, konsulent i Accenture og ekspert på kreative metoder. https://www.fjordnet.com/