Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert


May 4, 2022

Årets hovedtrend innen teknologi er Metaverset. Men hvem bruker det, hva brukes det til, og hvorfor kan Metaverset bli en viktig plattform for bedrifter? Episodens gjest er Trygve Halvorsen, strategi- og teknologidirektør i Accenture Norge.