Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert


Apr 29, 2019

Hvilke teknologitrender vil være toneangivende i fremtiden og hva kjenntegner den post-digitale æraen? I denne episoden sier vi "hei" til buzz-ordene kunstig intelligens og utvidet virkelighet for å dekryptere hva som egentlig ligger bak, og dykker dypere ned i hva fremtidens teknologi betyr i praksis. Link til Rapporten: https://www.accenture.com/us-en/insights/technology/technology-trends-2019