Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert

Dec 18, 2020

Hvorfor er informasjonssikkerhet viktig, hvorfor ser man på sikkerhet som en festbrems og hvem har ansvaret for sikkerhet i en bedrift? I denne episoden har vi invitert Karoline Hultman Tømte fra NorSiS og vår egen etiske hacker Bengt Østby for å gi oss svarene.