Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert

Oct 29, 2019

Kreativitet som en egenskap blir stadig viktigere i næringslivet. Hvordan kan kreative metoder hjelpe deg løse problemer? Hvordan skal man skape rom for kreativtet i en organisasjon, og kan kreativitet læres? Episodens gjester er Carl Gustav Bjørnqvist, foreleser på Høyskolen Kristiana, og Christin Staubo,...


Oct 17, 2019

I denne episoden dekrypterer vi hvilke muligheter du har som student hos oss i Accenture. Du får høre mer om de tre studentprogrammene våre og noen nyttige tips til hvordan du kan søke på dem. Sjekk ut mer om dine muligheter på accenture.no/student