Preview Mode Links will not work in preview mode

Dekryptert

Apr 7, 2022

Hva burde man vurdere før man investerer i automasjon av varelageret, er dette like relevant for alle industrier, og er det slik at automasjon alltid er svaret? Takk til episodens eksperter, Mats Hovland Vikse, CRO i Autostore og Andreas Winther, leder for Supply Chain & Operations i Accenture Norge.